Startsida Information Nyheter Kontakta Länkar
:: Välkommen till Samfälligheten Rökglaset i Linköping
Städdagar 2019
Höstens städdag är 9 november 09:00. Korv som vanligt vid 151 och 153 klockan 11:00. Välkomna!

Infart till området, parkering i området och gästparkeringar
Samfälligheten skall så långt som möjligt betraktas som bilfritt område. Det är självlart helt OK att köra in för i- och urlastning kortare stunder men parkering skall inte ske i området varken på egen tomt eller på gemensamma ytor. De gästparkeringar som finns är markerade och är endast till för samfällighetens medlemmar och gäster till dessa. De är inte till för permanent parkering av egna fordon. Notera att området kring sopplatsen och mitt emot denna inte får parkeras på. Infart till området skall så långt möjligt ske via matargatan. Detta för att vi skall slippa mötas nos mot nos och tvingas backa i området.

Ändringar, tillägg och uppdateringar
En påminnelse från styrelsen till samtliga boende i samfälligheten: Soppåsar ska slängas i containern och ingen annan stans. Är containern full är det INTE ok att ställa påsen bredvid containern! Det drar till sig djur som tar sönder påsen och sprider ut soporna. Det ingår inte heller i vårt avtal med tekniska verken att de ska samla ihop sopor som finns utanför containern - de tömmer bara containern och varken mer eller mindre. Är det fullt i samtliga inkast när du kommer tar du helt enkelt med dig påsen hem igen och kommer tillbaka med den när containern har tömts. Ser du någon som ställer påsen bredvid så tveka inte att påminna om detta då!
Temperaturen hos Samfälligheten Rökglaset är nu:

(c) Samfälligheten Rökglaset Free Website Templates

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates