Startsida Information Nyheter Kontakta Länkar
:: Välkommen till Samfälligheten Rökglaset i Linköping
Ny hastighet för bredband i gruppavtalet från COMHEM
Samfälligheten har från och med 20200501 ökad hastighet till 100 MBit/s för bredbandet som ingår i gruppavtalet.

Så här tar du del av den ökade hastigheten:
Kontakta COMHEMs kundtjänst för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så hjälper de dig. Du behöver tala om att vi har gruppavtal och att du vill aktivera den nya hastigheten i gruppavtalet. Om du redan har högre hastighet behöver du inte ringa COMHEM men du bör kolla att din avgift antingen försvinner om du har 100 MBit/s eller rabatten förändras något. I det fall du redan betalar för 100 Mbit/s så skall den kostnaden försvinna på fakturan som gäller perioden från och med 20200501.
Infart till området, parkering i området och gästparkeringar
Samfälligheten skall så långt som möjligt betraktas som bilfritt område. Det är självlart helt OK att köra in för i- och urlastning kortare stunder men parkering skall inte ske i området varken på egen tomt eller på gemensamma ytor. De gästparkeringar som finns är markerade och är endast till för samfällighetens medlemmar och gäster till dessa. De är inte till för permanent parkering av egna fordon. Notera att området kring sopplatsen och mitt emot denna inte får parkeras på. Infart till området skall så långt möjligt ske via matargatan. Detta för att vi skall slippa mötas nos mot nos och tvingas backa i området.

Ändringar, tillägg och uppdateringar
En påminnelse från styrelsen till samtliga boende i samfälligheten: Soppåsar ska slängas i containern och ingen annan stans. Är containern full är det INTE ok att ställa påsen bredvid containern! Det drar till sig djur som tar sönder påsen och sprider ut soporna. Det ingår inte heller i vårt avtal med tekniska verken att de ska samla ihop sopor som finns utanför containern - de tömmer bara containern och varken mer eller mindre. Är det fullt i samtliga inkast när du kommer tar du helt enkelt med dig påsen hem igen och kommer tillbaka med den när containern har tömts. Ser du någon som ställer påsen bredvid så tveka inte att påminna om detta då!
Temperaturen hos Samfälligheten Rökglaset är nu:

(c) Samfälligheten Rökglaset Free Website Templates

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates