Startsida Information Nyheter Kontakta Länkar
:: Information för boende i Samfälligheten Rökglaset

Information för nyinflyttade och gamla medlemmar:
Klicka här för kanalplan analog Kabel-TV (PDF-format)"

Klicka här för information om kvartalsavgift och betalning (PDF-format)

Klicka här för "Välkommen till Samfälligheten Rökglaset" (PDF-format)

Klicka här för "Blankett för att uppdatera medlemsregister hos Samfälligheten Rökglaset (PDF-format)"
Klicka här för "Blankett för att uppdatera medlemsregister hos Samfälligheten Rökglaset (Word-format)"

Klicka här för "Medlemsförteckning för Samfälligheten Rökglaset" (PDF-format)

Klicka här för "Stadgar för Samfälligheten Rökglaset" (PDF-format)

Klicka här för "Artikel i Villaägarna om att bo i samfällighet" (PDF-format)
Städning och städområden:
Samfälligheten Rökglaset är indelad i städområden där varje område har en ansvarig städledare. Respektive städledare hittar du i stämanualen.

Städområdena ser du i nedanstående karta:

Klicka här för städområdeskarta (PDF-format)
Klicka här för städområdeskarta (bild)

Städmanual:

Klicka här för städmanual (PDF-format)
Protokoll, ritningar med mera:
Klicka här för "Ritning över underhåll av fjärrvärme 2019" (PDF-format)
Nedanstående sida innehåller protokoll från årsmöten och styrelsemöten:

Klicka här för protokoll
Nedanstående sida innehåller ritningar och områdesplaner för Samfälligheten Rökglaset:

Klicka här för ritningar
(c) Samfälligheten Rökglaset Free Website Templates

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates